fbpx

EdAlt Institute

Politica de livrare și retur EdAlt PcWiss SRL

 

Introducere

EdAlt pune la dispoziția utilizatorilor achiziționarea o gamă variată de cursuri, workshopuri și programe. Tarifele și specificațiile cu privire la eligibilitatea participării sunt afișate pe pagina fiecărui program prezent pe pagina de website a EdAlt: https://www.edalt.institute/ 

 

Utilizatorii au dreptul sa aleagă orice pachet prezentat pentru a-l achiziționa cu plata prin card bancar, dar și cu plata ulterioară prin ordin de plată.

 

În cazul în care utilizatorul dorește achitarea contravalorii online cu cardul, acesta va trebui să efectueze plata prin intermediul platformei de plăți online a procesatorului de plăți Global Payments.

 

După efectuarea plății, utilizatorul va primi din partea EdAlt un mesaj de confirmare prin e-mail. De la momentul primirii mesajului de confirmare a comenzii, în maximum trei zile lucrătoare, beneficiarul va primi un document fiscal (factură fiscală) care conține toate specificațiile cu privire la programul/serviciul achiziționat. 

 

Politica de livrare a serviciilor achiziționate

În funcție de programul ales, acestea pot fi oferite atât online, prin intermediul platformelor specializate (spre exemplu: ZOOM, Teams etc), dar și fizic (în format clasic) sau în format hibrid. În dreptul fiecărui program veți regăsi și detaliile cu privire la modalitatea de livrare a respectivului program.

EdAlt are dreptul de a modifica fără vreo notificare prealabilă data de desfășurare a cursului/programului, trainerul/ facilitatorul /coachul precum și locația de desfășurare. Cursanții înscriși la un curs vor primi notificări pe adresa de e-mail sau prin telefon privind modificările apărute. În cazul modificării datei și dacă utilizatorul a achitat deja taxa de participare, acesta poate solicita restituirea taxei sau reprogramarea pentru un curs la o dată ulterioară.

EdAlt are obligația să:

a) Organizeze programele conform datelor afișate pe site;

b) Să livreze materialele conținute în pachetele de curs, dacă este cazul;

c) Să păstreze confidențialitatea asupra informațiilor/datelor trimise de cursanți pentru înscriere, lucrărilor/aplicațiilor prezentate pe parcursul cursului, precum și asupra notelor acestora la lucrări și examen, dacă este cazul;

d) Să ofere condiții tehnice și materiale de organizare a cursurilor (dacă este cazul);

e) În situația excepțională în care programul nu se va desfășura în datele stabilite la momentul înscrierii, EdAlt se obligă să anunțe persoanelor înscrise noile date de desfășurare ale cursului și va garanta un loc în cadrul noii sesiuni sau, la cererea expresă, va restitui integral contravaloarea cursului;

f) să notifice cursanților orice modificare survenită în graficul derulării programelor;

 

 

Clientul are obligația să:

a) să înțeleagă că plata serviciilor reprezintă o solicitare fermă;

b) dacă este cazul, să verifice din timp dacă toate documentele necesare înscrierii au fost transmise catre EdAlt;

c) să se informeze din timp asupra datei de începere a programului și a locului de desfășurare;

d) să verifice adresa de e-mail comunicată prin formularul de înscriere completat online;

e) să înțeleagă că EdAlt nu se face responsabil pentru neverificarea de către client a emailului sau a informațiilor puse la dispoziția sa pe site;

f) să înteleagă că modificarea unui formator/lector/speaker/invitat nu reprezintă o modificare substanțială a derulării contractului,

g) În cazul absolvirii unui program, să ridice personal sau printr-un împuternicit certificatul/diploma aferentă programului respectiv, de la sediul EdAlt. Împuternicitul va trebui să dețină și să prezinte acest document în original. 

 

Politica de anulare / retur a serviciilor achiziționate și plătite prin ordin de plată sau prin card bancar

 

Programele achiziționate de pe site pot fi returnate conform Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (denumită în continuare O.U.G. 34/2014).

 

Conform legislației în vigoare, persoanele fizice beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanță, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere. Cu alte cuvinte, dreptul de renunțare la cumpărare nu se aplică în cazul persoanelor juridice.

 

Așadar, în cadrul programelor achiziționate online, restituim – în termen de 14 zile de la notificare – întreaga sumă, cu excepția cheltuielilor aferente (taxe de transfer), cu excepția cursurilor/programelor unde data de începere este mai mică de 14 zile, calculată de la data plății. În acest caz, termenul de renunțare nu poate fi mai mic de 24 de ore, în cazul în care programul respectiv este în sistem online și zile înainte, în cazul în care cursul este livrat în format fizic (ținând cont de costurile cu rezervarea locației și alte cheltuieli adiacente).

 

În cazul în care programul achiziționat este format din materiale (articole-resurse), plata nu poate fi rambursată de îndată de a fost acordat accesul la conținutul programului respectiv.

 

În situația în care clientul care a achiziționat prin plata cu cardul online a unui program la care din motive obiective nu poate participa, EdAlt va putea să reprogrameze participarea la o sesiune viitoare.

 

Condiții generale pentru returul programelor achiziționate:

1. Cheltuielile aferente (spre exemplu, comisioane sau alte taxe de transfer bancar) vor fi suportate de consumator;

2. Să nu fi început programul achiziționat;

3. Să formuleze și să transmită o cerere neechivocă, în termen de maximum 14 zile de la achiziționare, pe [email protected], în care să anunțe intenția de a primi banii înapoi și a renunța la programul respectiv. 

 

Dacă utilizatorul (persoană fizică) alege să returneze programul achiziționat, EdAlt va rambursa contravaloarea respectivului program, nu mai târziu de 14 zile de la data primirii cererii de returnare, în contul bancar indicat sau în cel folosit la achiziționarea programului. 

 

În situația excepțională, din vina exclusivă a furnizorului, în care cursul nu se va desfășura în datele stabilite la momentul înscrierii, EdAlt se obligă să restituie integral contravaloarea cursului, în urma unei solicitări exprese formulate din partea clientului prin e-mail: i[email protected]